Scout, Equmenia Visnum – i Vike

När höstterminen startar efter sommaren v.37 inbjuder Equmenia i Visnum till scout i Vike på onsdagskvällar.

Det är två grupper:
Den yngre gruppen,
Patrull Ekorren, Spårarscout
träffas 17.30 – 18.30

den äldre gruppen – Upptäckarscout träffas 18,45-20.00

Vill du veta mer om scout i Vike
hör gärna av dig till:
Christina Wilhelmsson
070-361 95 77

Välkomna!

Kommande scoutsamlingar: