Hults Sommarhem
är Equmeniakyrkan i Visnum och Equmenia i Visnums sommargård.

Från mitten på maj till slutet på augusti brukar så gott som all verksamhet vara förlagd hit.
Hult är en gammal hamnplats och själva sommarhemmet var på den tiden hamnkaptenens bostad. Hamnen användes som in- och utskeppningshamn för bruken i Björneborg och Bäckhammar. Mellan hamnen och bruken fraktades godset, bl.a. stenkol och salt, med hästskjutsar som hyrdes in från traktens bönder. Hamnens aktiva tid upphörde i och med andra världskriget.
Pir och bryggfundament finns än idag kvar till glädje för badande och för fritidsbåtarna. Innanför piren har en sandstrand skapats och nyligen har farleden in till hamnen prickats ut av Vänerns Seglationsstyrelse.

Ovanför stranden finns en gräsplan lämplig för solbadande såväl som för fotboll, brännboll och volleyboll. Där dansas runt midsommarstång och där sjungs det “Vintern ra…”.
På en kulle, med utsikt över sjö, strand och gräsplan, ligger sommarhemmet. Huset inrymmer kiosk, toaletter, kök och serveringsutrymmen.

Framför huset ligger parken med kapellet. Kapellets timrade stomme var ursprungligen övervåningen på ett bostadshus beläget i västra Värmland. Det plockades ner, fraktades hem, och monterades upp i början på 90-talet. 1994 kunde det invigas i sitt nuvarande skick. Det har sedan dess blivit rikligt använt. Husets originaltimmer är synligt både in- och utvändigt. Invändiga utsmyckningen har gjorts av keramiker Christina Brattsand Carlsson, Kristinehamn. Bänkarna som används i kapellet kommer från ett missionshus i samma trakt som kapellets timmerstomme en gång hämtades från.
Visnums Missionsförsamling har hyrt sommarhemmet av  kommunen sedan 1958. Men 1997 fick församlingen möjlighet att köpa loss sommarhemmet med tillhörande tomt.

Hults Sommarhem används flitigt. Servering och kiosk är sommartid öppet dagligen.
Söndag kl. 10.30 firar församlingen gudstjänst.
Onsdagsträffen är sedan lång tid en etablerad företeelse vid Hult. Då ordnas aktiviteter som sysselsätter de flesta.
Frågor och bokningar: Linnéa Kihlström 0550-53008.