Fira gudstjänst i Equmeniakyrkan Visnum – I Vike och Hult

Vi bjuder in till gudstjänst i stort sett varje vecka under året. Ibland är det klockan 10.30. Under sommaren är gudstjänsterna i kapellet på Sommarhemmet Hult. Övrig tid i Missionskyrkan i Vike.

Enkelhet är ledord i våra gudstjänster. Vi sjunger, ber och tar del av predikan. Efter varje gudstjänst är det fika då samtalet kan fortsätta.

Vi möts för vi vill och att vi behöver Guds tilltal och mänsklig gemenskap och alla är välkomna.

 

Kommande gudstjänster: