Då kan du behöva någon att prata med, någon som lyssnar och förhoppningsvis också kan hjälpa dig vidare.

Välkommen att kontakta vår diakon eller pastor för själavårdssamtal. Du kan vara trygg med att de har tystnadsplikt.
Du har också möjlighet till bikt eller bara prata om dina funderingar kring den kristna tron.